เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • อบรมสัมมนา
  • ภาระกิจและผลงาน /กิจกรรม
  • การแข่งขันโบว์ลิ่ง สัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

การแข่งขันโบว์ลิ่ง สัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

การแข่งขันโบว์ลิ่ง สัมพันธ์ ครั้งที่ 9

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 30พฤศจิกายน 2562 ณ Blu - O Rhythm& Bowl ชั้น 4 (เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์  สาขาเอกมัย)