เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • อบรมสัมมนา
  • ภาระกิจและผลงาน /กิจกรรม
  • การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 “Digital Customs 4.0” ของสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย (Thai Authorized Customs Brokers Association) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 “Digital Customs 4.0” ของสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย (Thai Authorized Customs Brokers Association) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยได้รับเกียรติจาก นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ รองอธิบดี เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 “Digital Customs 4.0” ของสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย (Thai Authorized Customs Brokers Association) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563

ประมวลภาพกิจกรรม