เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • อบรมสัมมนา
  • กำหนดการฝึกอบรม
  • STANDARD CUSTOMS BROKERS TRAINING COURSE 43/2561

STANDARD CUSTOMS BROKERS TRAINING COURSE 43/2561

รายละเอียดการเข้าร่วมงานสัมมนา

  • จำนวนรับ : 70 ท่าน
  • ค่าอบรมสมาชิก : 13,000 บาท/ท่าน
  • ค่าอบรมภายนอก : 15,000 บาท/ท่าน
  • ปิดรับสมัคร : 03/06/2018
  • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
  • วันที่อบรม : 02/06/2018 - 22/07/2018
conent-shadow

Download File

รอบการอบรม / สัมมนา

รอบที่ วันที่ สถานที่ จำนวนรับ การดำเนินการ
1 30/04/2018 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 30/70 ปิดรับสมัคร
2 01/01/1967 1 2147483647/1 ปิดรับสมัคร