เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • อบรมสัมมนา
  • กำหนดการฝึกอบรม
  • กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 จำนวน 13 ฉบับ

กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 จำนวน 13 ฉบับ

รายละเอียดการเข้าร่วมงานสัมมนา

  • จำนวนรับ : 30 ท่าน
  • ค่าอบรมสมาชิก : 900 บาท/ท่าน
  • ค่าอบรมภายนอก : 1200 บาท/ท่าน
  • ปิดรับสมัคร : 09/12/2020
  • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
  • วันที่อบรม : 09/12/2020 - 09/12/2020
conent-shadow

Download File

รอบการอบรม / สัมมนา

รอบที่ วันที่ สถานที่ จำนวนรับ การดำเนินการ
1 23/11/2020 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 1/30 ปิดรับสมัคร