เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • อบรมสัมมนา
  • กำหนดการฝึกอบรม
  • การเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรผ่านระบบ NSW

การเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรผ่านระบบ NSW

รายละเอียดการเข้าร่วมงานสัมมนา

  • จำนวนรับ : 20 ท่าน
  • ค่าอบรมสมาชิก : 900 บาท/ท่าน
  • ค่าอบรมภายนอก : 1200 บาท/ท่าน
  • ปิดรับสมัคร : 20/03/2021
  • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
  • วันที่อบรม : 20/03/2021 - 20/03/2021
conent-shadow

Download File

รอบการอบรม / สัมมนา

รอบที่ วันที่ สถานที่ จำนวนรับ การดำเนินการ
1 20/03/2021 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 12/20 ปิดรับสมัคร