เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • อบรมสัมมนา
  • กำหนดการฝึกอบรม
  • การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรภายใต้เขตการค้าเสรี FTA

การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรภายใต้เขตการค้าเสรี FTA

รายละเอียดการเข้าร่วมงานสัมมนา

  • จำนวนรับ : 30 ท่าน
  • ค่าอบรมสมาชิก : 900 บาท/ท่าน
  • ค่าอบรมภายนอก : 1200 บาท/ท่าน
  • ปิดรับสมัคร : 28/03/2021
  • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
  • วันที่อบรม : 28/03/2021 - 28/03/2021
conent-shadow

Download File

รอบการอบรม / สัมมนา

รอบที่ วันที่ สถานที่ จำนวนรับ การดำเนินการ
1 28/03/2021 สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย 5/30 ปิดรับสมัคร