เลือกภาษา
  • หน้าหลัก
  • อบรมสัมมนา
  • กำหนดการฝึกอบรม
  • การขนส่งสินค้าทางทะเล (SEA Freight)

การขนส่งสินค้าทางทะเล (SEA Freight)

รายละเอียดการเข้าร่วมงานสัมมนา

  • จำนวนรับ : 30 ท่าน
  • ค่าอบรมสมาชิก : 900 บาท/ท่าน
  • ค่าอบรมภายนอก : 1200 บาท/ท่าน
  • ปิดรับสมัคร : 29/08/2021
  • สถานที่ : ออนไลน์ ZOOM
  • วันที่อบรม : 29/08/2021 - 29/08/2021
conent-shadow

Download File

รอบการอบรม / สัมมนา

รอบที่ วันที่ สถานที่ จำนวนรับ การดำเนินการ
1 29/08/2021 ออนไลน์ ZOOM 5/30 ปิดรับสมัคร