เลือกภาษา

เริ่มใช้งานที่ระบบ Classroom

กำหนดการฝึกอบรม

หัวข้อการอบรม
หน่วยงาน
จำนวนรับ
ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการลูกค้าในธุรกิจโลจิสติกส์
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
5/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 900 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 28/09/2021
 • สถานที่ : ออนไลน์ ZOOM
 • วันที่อบรม : 28/09/2021 - 28/09/2021
การเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรผ่านระบบ NSW
Thai Authorized Customs Brokers Association
5/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 900 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 28/09/2021
 • สถานที่ : ออนไลน์ ZOOM
 • วันที่อบรม : 28/09/2021 - 28/09/2021
การปฏิบัติงานในท่าเรือ (Port Operations) และการจัดการสินค้าอันตรายในเขตท่าเรือ
Thai Authorized Customs Brokers Association
5/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 900 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 29/08/2021
 • สถานที่ : ออนไลน์ ZOOM
 • วันที่อบรม : 29/08/2021 - 29/08/2021
การขนส่งสินค้าทางทะเล (SEA Freight)
Thai Authorized Customs Brokers Association
5/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 900 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 29/08/2021
 • สถานที่ : ออนไลน์ ZOOM
 • วันที่อบรม : 29/08/2021 - 29/08/2021
การขนส่งสินค้าทางอากาศ (AIR Freight)
Thai Authorized Customs Brokers Association
5/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 900 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 21/08/2021
 • สถานที่ : ออนไลน์ ZOOM
 • วันที่อบรม : 21/08/2021 - 21/08/2021
STANDARD CUSTOMS BROKERS TRAINING COURSE 53/2564
seminar and training
20/50 ท่าน
 • ค่าอบรม : 13,000 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 30/09/2021
 • สถานที่ : - Offline ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สุขุมวิท 26 - Online ผ่านระบบ ZOOM
 • วันที่อบรม : 02/10/2021 - 28/11/2021
Incoterms ® 2020 กับการทำสัญญาการค้าระหว่างประเทศ
Thai Authorized Customs Brokers Association
10/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 900 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 30/07/2021
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 30/07/2021 - 30/07/2021
การควบคุมและการตรวจสอบทางศุลกากร
Thai Authorized Customs Brokers Association
10/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 1000 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 30/07/2021
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 30/07/2021 - 30/07/2021
หลักเกณฑ์ตีความพิกัดอัตราศุลกากร และกรณีศึกษา
Thai Authorized Customs Brokers Association
30/50 ท่าน
 • ค่าอบรม : 900 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 20/07/2021
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 20/07/2021 - 20/07/2021
การปฏิบัติงานในท่าเรือ และการจัดการสินค้าอันตรายในเขตท่าเรือ
Thai Authorized Customs Brokers Association
5/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 900 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 25/04/2021
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 25/04/2021 - 25/04/2021