เลือกภาษา

เริ่มใช้งานที่ระบบ Classroom

กำหนดการฝึกอบรม

หัวข้อการอบรม
หน่วยงาน
จำนวนรับ
ความรู้เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางอากาศ (AIR FREIGHT) และการควบคุมสินค้าอันตราย (DGR)
Thai Authorized Customs Brokers Association
5/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 900 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 26/01/2022
 • สถานที่ : ออนไลน์ ZOOM
 • วันที่อบรม : 26/01/2022 - 26/01/2022
แนวทางปฏิบัติการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ FTA 18 ฉบับ และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค RCEP
Thai Authorized Customs Brokers Association
10/50 ท่าน
 • ค่าอบรม : 900 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 25/01/2022
 • สถานที่ : ออนไลน์ ZOOM
 • วันที่อบรม : 25/01/2022 - 25/01/2022
การกระทำความผิดต่อกฎหมายศุลกากร และการระงับคดีในชั้นศุลกากร
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
5/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 900 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 25/11/2021
 • สถานที่ : ออนไลน์ ZOOM
 • วันที่อบรม : 25/11/2021 - 25/11/2021
หลักเกณฑ์ วิธีการ ข้อปฏิบัติของผู้ประกอบการเคาน์เตอร์บริการ และมาตรฐานการให้บริการ
Thai Authorized Customs Brokers Association
5/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 500 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 17/11/2021
 • สถานที่ : ออนไลน์ ZOOM
 • วันที่อบรม : 17/11/2021 - 17/11/2021
พิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ และการเปลี่ยนแปลงพิกัด ปี2022
Thai Authorized Customs Brokers Association
5/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 900 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 09/10/2021
 • สถานที่ : ออนไลน์ ZOOM
 • วันที่อบรม : 09/10/2021 - 09/10/2021
ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการลูกค้าในธุรกิจโลจิสติกส์
สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
5/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 900 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 28/09/2021
 • สถานที่ : ออนไลน์ ZOOM
 • วันที่อบรม : 28/09/2021 - 28/09/2021
การเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรผ่านระบบ NSW
Thai Authorized Customs Brokers Association
5/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 900 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 28/09/2021
 • สถานที่ : ออนไลน์ ZOOM
 • วันที่อบรม : 28/09/2021 - 28/09/2021
การปฏิบัติงานในท่าเรือ (Port Operations) และการจัดการสินค้าอันตรายในเขตท่าเรือ
Thai Authorized Customs Brokers Association
5/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 900 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 29/08/2021
 • สถานที่ : ออนไลน์ ZOOM
 • วันที่อบรม : 29/08/2021 - 29/08/2021
การขนส่งสินค้าทางทะเล (SEA Freight)
Thai Authorized Customs Brokers Association
5/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 900 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 29/08/2021
 • สถานที่ : ออนไลน์ ZOOM
 • วันที่อบรม : 29/08/2021 - 29/08/2021
การขนส่งสินค้าทางอากาศ (AIR Freight)
Thai Authorized Customs Brokers Association
5/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 900 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 21/08/2021
 • สถานที่ : ออนไลน์ ZOOM
 • วันที่อบรม : 21/08/2021 - 21/08/2021