เลือกภาษา

กำหนดการฝึกอบรม

หัวข้อการอบรม
หน่วยงาน
จำนวนรับ
การควบคุมและการตรวจสอบทางศุลกากร
Thai Authorized Customs Brokers Association
5/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 1000 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 30/04/2021
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 30/04/2021 - 30/04/2021
Incoterms ® 2020 กับการทำสัญญาการค้าระหว่างประเทศ
Thai Authorized Customs Brokers Association
5/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 900 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 28/04/2021
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 28/04/2021 - 28/04/2021
การปฏิบัติงานในท่าเรือ และการจัดการสินค้าอันตรายในเขตท่าเรือ
Thai Authorized Customs Brokers Association
5/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 900 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 25/04/2021
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 25/04/2021 - 25/04/2021
Sea Freight
Thai Authorized Customs Brokers Association
5/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 900 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 25/04/2021
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 25/04/2021 - 25/04/2021
หลักเกณฑ์ตีความพิกัดอัตราศุลกากร และกรณีศึกษา
Thai Authorized Customs Brokers Association
10/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 900 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 21/04/2021
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 21/04/2021 - 21/04/2021
STANDARD CUSTOMS BROKERS TRAINING COURSE 52/2564
seminar and training
30/70 ท่าน
 • ค่าอบรม : 13,000 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 31/05/2021
 • สถานที่ : - Offline ณ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สุขุมวิท 26 - Online ผ่านระบบ ZOOM
 • วันที่อบรม : 15/05/2021 - 04/07/2021
การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรภายใต้เขตการค้าเสรี FTA
Thai Authorized Customs Brokers Association
5/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 900 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 28/03/2021
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 28/03/2021 - 28/03/2021
พิธีการศุลกากรว่าด้วยการถ่ายลำและผ่านแดน
Thai Authorized Customs Brokers Association
15/30 ท่าน
 • ค่าอบรม : 900 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 26/03/2021
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 26/03/2021 - 26/03/2021
English For Customer Service
Thai Authorized Customs Brokers Association
10/20 ท่าน
 • ค่าอบรม : 900 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 20/03/2021
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 20/03/2021 - 20/03/2021
การเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรผ่านระบบ NSW
Thai Authorized Customs Brokers Association
12/20 ท่าน
 • ค่าอบรม : 900 บาท/ท่าน
 • ปิดรับสมัคร : 20/03/2021
 • สถานที่ : สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
 • วันที่อบรม : 20/03/2021 - 20/03/2021