เลือกภาษา

WELCOME TO

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

Thai Authorized Customs Brokers Association

welcome-graphic

เกี่ยวกับเรา

ส.ต.ท. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อเนื่องไปในอนาคต เพื่อช่วยยกระดับและพัฒนาอาชีพตัวแทนออกของ ให้เป็นที่ ยอมรับและมีมาตรฐานระดับสากล อีกทั้งมีบทบาทมากขึ้นในระบบการค้าโดยจะเป็นผู้ทำงานประสานอย่างใกล้ชิด ระหว่างกรมศุลกากรและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ในเวทีการค้าระหว่างประเทศ

อ่านต่อ

ระเบียงข่าว ๓๖๐°

ประชาสัมพันธ์จากกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมออนไลน์ หัวข้อ การลงทะเบียนเพื่อต่ออายุตัวแทนออกของบุคคลธรรมดาผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของผ่านระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal

ประกาศเมื่อวันที่ 19 / 11 / 2564

ด้วย กรมศุลกากรได้ประกาศตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมออนไลน์ หัวข้อ การลงทะเบียนเพื่อต่ออายุตัวแทนออกของบุคคลธรรมดาผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของผ่านระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal
 
???? กำหนดการอบรม 22 23 และ 25 พย 2564 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตาม ( Link) นี้
 
**หากไม่พบรายชื่อที่ลงทะเบียนไว้ให้ติดต่อไปที่กรมศุลกากรตามเบอร์ที่ให้ไว้หน้า (Link) ที่ลงทะเบียนได้เลย
 

อ่านต่อ
ดูทั้งหมด

ผู้ให้การสนับสนุน