เลือกภาษาของคุณ

 

เกี่ยวกับเรา

คุณอนันต์ ทินะพงศ์ นายกสมาคมฯ และกรรมการบริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ 2023 (TILOG LOGISTIX2023) โดยได้รับเกียรติจากท่านรองนายกนัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นประธานเปิดงาน

13022024new360.png
13022024new360_1.png
24.gif
110823181856.jpg
210823172846.jpg
111023164825.jpg
050423143948.jpg
260523151544.jpg
050723111850.jpg
201023160127.jpg

WELCOME TO

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

Thai Authorized Customs Brokers Association
 

into 360 news Th

ระเบียงข่าว ๓๖๐°

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย กำหนดจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๗ และงานครบรอบ ๒๕ ปี ภายใต้ชื่องาน “Bangkok Truck Show” ในวันเสาร์ 16 มีนาคม พ.ศ.2567 ณ PAT ARENA การท่าเรือแห่งประเทศไทย

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปี 2566 และเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการพัฒนาองค์กรระหว่างสมาชิกสมาคมทั้งได้การจัดสัมมนาพิเศษหัวข้อ“โอกาส ความท้าทาย การขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกในยุค Next Normal และดิจิทัล” โดยจัดให้มีงานงานเลี้ยงสังสรรค์ช่วงเย็นด้วย สำหรับท่านที่เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้ก็จะนับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง แต่หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมและงานเลี้ยงได้ขอความกรุณามอบอำนาจให้กับบุคคลที่เป็นตัวแทนของท่าน ทั้งนี้เพื่อรักษาสิทธิของท่านและให้การประชุมดำเนินไปได้ด้วยความสำเร็จและครบองค์ประชุมตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย จึงใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกทั้งประเภทสามัญและประเภทวิสามัญทุกท่านโปรดเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันโดยท่านสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมกลับมายัง E-Mail:member@tacba.or.th หรือทางโทรสารหมายเลข 02 661 4009 ภายในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ) สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 661 4009 ต่อ 21 (คุณวีระสาร) จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม จักขอบพระคุณยิ่ง และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

homeBlog360Th

ระเบียงข่าว ๓๖๐°

View all Posts

ลายละเอียดการอบรม

ทดสอบ (

It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth. Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.

The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli, but the Little Blind Text didn’t listen. She packed her seven versalia, put her initial into the belt and made herself on the way.

When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane. Pityful a rethoric question ran over her cheek, then she continued her way. On her way she met a copy.

The copy warned the Little Blind Text, that where it came from it would have been rewritten a thousand times and everything that was left from its origin would be the word "and" and the Little Blind Text should turn around and return to its own, safe country. But nothing the copy said could convince her and so it didn’t take long until a few insidious Copy Writers ambushed her, made her drunk with Longe and Parole and dragged her into their agency, where they abused her for their projects again and again.

And if she hasn’t been rewritten, then they are still using her. Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth. Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One

)

 

ที่อยู่สำหรับติดต่อ

เลขที่ 98 อาคารอรรถกระวี ชั้นที่ 4 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Start a Conversation

:  info@tacba.or.th, member@tacba.or.th

  : 0-2661-4005-8

: 0-2661-4009

 http://www.tacba.or.th

Copyright

ลิขสิทธิ์ © 2567 tacba. สงวนลิขสิทธิ์.